TESZ80生产商: Tesla

 

产品特性 

 • 产品等级:工业
 • 金属外壳可固定;或铜制外壳(可选)
 • 输出电流20A,输出功率80W; 单或双路输出
 • 输入范围:14.4 - 34VDC; 22 - 51VDC; 29 - 67VDC ; 43 - 101VDC; 58 - 135VDC; 66 - 160VDC
 • 有输入过压保护和浪涌保护 (符合EN50121-3-2, EN50155和IEC60571); 符合RIA12: 500VDC/20ms (输入110VDC)
 • 功率密度高达963W/dm3
 • 纤薄设计:13mm
 • 基板温度:-40℃ 至 +85 ℃
 • 没有光耦组件的磁性反馈
 • 输出电压调整,遥感 on/off
 • Uout=5VDC最大输出电容9000μF

 

参考连结:  TESZ80数据表