KAN5000, 5kW

AC/DC功率电源高规格EMC设计,适用于各种恶劣环境条件下。防潮涂层 , 无风扇设计,宽工作温度范围 (-40至70℃) 等特性,

更适用于户外安装。金属外壳以及紧凑外形可适用于标准19寸封装。

系列        > KAN & KAP系列, 电源

产品类别 > AC/DC 电源

输入电压 > 220VAC (单相)

输出电压 > 300VDC

输出功率 > 5000W

效率        > 达95%

特性        > 输出电压调整1至100%

                  输出电流调整0100%

                  RS-485数字控制和监控端口

                  可编程的操作模式:电流源或电压源

                  紧凑设计功率密度可达19W/in

                                                                                 参考连结 > KAN5000系列数据表