Autronic - HPBC20 DC/DC转换器

 

生产商:Autronic

 

产品类别:PCB 安装型 DC-DC 转换器

 

参考连结:HPBC20 数据表

 

 

特性:

  • 隔离;输出功率可达20W
  • 超宽输入范围; 14.4-154V
  • 单路输出;5或12V
  • 用于PCB安装
  • 过温关闭
  • 反极性保护
  • 胶合部分更好的抗振性
  • 环境温度:-40℃ 至+85℃
  • 保持时间> 10ms (Class S2)
  • 铁路标准根据 EN50155 和 EN50121-3-2
Vin/V
min. - max.
Vout1/V Iout1/A 型号 订购号码
14,4 - 154 5,1 4 HPBC20-W/O 87 62 08 0112 7
14,4 - 154 12 1,7 HPBC20-W/O 87 62 12 0112 2
14,4 - 154 24 0,8 HPBC20-W/O 87 62 24 0112 7*
*即将推出        
其他输出能特别订造