Autronic - HFBC30 DC-DC 转换器

生产商:Autronic

 

产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器

 

参考连结:HFBC30 数据表

 

 

 

特性:

 • 隔离; 输出功率可达60W
 • 单/双路输出
 • 底座安装
 • 过温关闭
 • 胶合部分更好的抗振性
 • 固定开关频率130KHZ
 • 短路保护
 • 有效的浪涌电流限制
 • 根据铁路标准EN 50155和50121-3-2(EMC)
 • 工作温度:-40℃ 至+85℃
 • 保持时间>10ms(class S2)

Vin/V
min. - max.
Vout1/V Iout1/A Vout2/V Iout2/A 型号 订购号码
14,4 - 154 5,1 4,0 12,0 1...2,75 HFBC30-2DW/O
Connector horizontal
87 63 65 0112 3
14,4 - 154 5,1 4,0 12,0 1...2,75 HFBC30-2DW/
Connector vertical
87 63 65 0113 7